Foto
KPsoft

výpočetní technika, grafika

Firma KPsoft má více než 30letou tradici. Po založení se zaměřovala zejména na vývoj programového vybavení a zpracování informací do elektronické podoby. V minulém století zpracovávala informace do digitální podoby, mimo jiné i pro významná periodika IDG (Computerword, PC World) či Ringier (Profit). Informace byly digitalizovány a upravovány do podoby hypertextu, který tehdy nebyl vůbec běžný a bylo v nich umožněno fulltextově vyhledávat. S těmito informacemi se pak pracovalo pomocí námi vyvinutého programu INFOsystém, později INFOsystém 32. Podíleli jsme se i na vydání prvního českého datového CD ROM disku, CD ROM disků CW INFO, digitalizaci národní lékařské knihovny, digitalizaci zákonů EPIS a mnoha dalších projektech. Dnes je možné naše činnosti rozdělit do dvou oblastí. První je výpočetní technika – KPsoft a druhou oblastí je fotografie a grafika – KPixMining.

Počítače, notebooky, servery...

Zabýváme se výrobou a prodejem počítačů. Dodáváme počítače vlastní výroby (KPcomp), montované ze špičkových komponent. Jsou vhodnou volbou pro ty, kteří preferují kvalitu a spolehlivost před nízkou cenou. Jedná se o kusovou výrobu dle individuálních požadavků. Dodáváme malé a cenově zajímavé servery (KPcomp) i servery značkové (Supermicro, HP). Součástí počítačů může být i programové vybavení (Microsoft, ESET, AVG...). Náš sortiment zahrnuje tiskárny a multifunkce (OKI, Epson), LCD monitory (EIZO, NEC...). Součástí našich dodávek může být i servis a nadstandardní podpora.

Sítě, internet, další služby...

Projektujeme a realizujeme malé a střední počítačové sítě, včetně jejich připojení k síti internet. Pozornost věnujeme koncepci zabezpečení a její realizaci. Součástí je i dodávka pasivních a aktivních prvků (Solarix, Triton, ZyXEL), jejich montáž, konfigurace a jejich následná správa a dohled. K našim činnostem patří i poradenství v uvedených oblastech a zpracování dat.

V oblasti internetu nabízíme vše od poradenství, registrace domén a jejich technického zajištění až po základní služby. Navrhneme design a zrealizujeme jak jednoduchou prezentaci, tak i složitější extranetovou aplikaci podle specifických požadavků. Jsme připraveni provozovat tyto stránky a aplikace na našich serverech a věnovat jim péči z hlediska aktuálnosti, výkonu a bezpečnosti.

Vyvinuli jsme a provozujeme neveřejný extranetový informační systém pro ministerstvo zahraničních věcí. Systém je využíván českými zastupitelskými úřady ve všech státech EU.

Vyvinuli a provozovali jsme neveřejný extranetový informační systém jehož uživateli byly: Asociace samostatných odborů, Český báňský úřad, Českomoravská konfederace odborových svazů, Česká národní banka, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Generální ředitelství cel, Komise pro cenné papíry, Kancelář Prezidenta republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo informatiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář Poslanecké sněmovny, Senát ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní úřad pro kontrolu léčiv, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad vlády, IBM Česká republika, spol. s r.o., I.CZ a.s.

Vyvinuli a provozovali jsme neveřejný e-learning systém pro ministerstvo spravedlnosti. Systém byl určen k pravidelným školením a testům soudců a státních zástupců z celé České republiky.

Foto, grafika, tisk...

V oblasti fotografie se věnujeme zejména fotografii produktové se zaměřením na detail. Za nedílnou součást fotografování považujeme následné zpracování obrazu – postprodukci.

Jsme připraveni pro vás zhotovit návrh veškerých tiskovin od firemního loga, dopisních papírů, razítek a vizitek až po prospekty, nabídky, katalogy a reklamní předměty. Rovněž jsme schopni navrhnout grafickou a typografickou úpravu časopisů a knih. Zabýváme se i návrhem plakátů, billboardů, potiskem obalů, technickými reprodukcemi, digitalizací fotografií, negativů, diapozitivů a textů. V oblasti předtiskové přípravy jsme schopni realizovat vše od grafického návrhu přes předtiskovou přípravu pro danou tiskovou technologii až po zprostředkování tisku, ořezu, vazby... U fotografií pak zajistíme velkoformátový fototisk, pasportizaci a rámování. Připravujeme i prodej vlastních fotoobrazů.

Kontakt

KPsoft, Stránského 2510, 390 02 Tábor
Telefon: 602438461
info@kpsoft.cz

Stránky používají cookies pouze pro technický provoz. Neobsahují žádné jiné údaje, k ničemu dalšímu se nevyužívají a nikam se nepředávají.

copyright © 2019 KPsoft, KPixMining