Úvodní stránka

počítače sítě internet dtp


Internet

V oblasti internetu naše nabídka zahrnuje vše od poradenství, registrace domén a jejich technického zajištění až po základní služby. Navrhneme design a zrealizujeme jak jednoduchou prezentaci, tak i složitější extranetovou aplikaci podle specifických požadavků. Jsme připraveni provozovat tyto stránky na našich serverech a věnovat jim péči z hlediska aktuálnosti, výkonu a bezpečnosti.

Vyvinuli jsme a provozujeme neveřejný extranetový informační systém jehož uživateli jsou:

Asociace samostatných odborů, Český báňský úřad, Českomoravská konfederace odborových svazů, Česká národní banka, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Generální ředitelství cel, Komise pro cenné papíry, Kancelář Prezidenta republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo informatiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář Poslanecké sněmovny, Senát ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní úřad pro kontrolu léčiv, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad vlády, IBM Česká republika, spol. s r.o., I.CZ a.s.

Vyvinuli jsme a provozujeme neveřejný extranetový informační systém pro ministerstvo zahraničních věcí:

Systém je využíván českými zastupitelskými úřady ve všech státech EU.

Vyvinuli a provozovali jsme neveřejný e-learning systém pro ministerstvo spravedlnosti.

Systém byl určen k pravidelným školením a testům soudců a státních zástupců z celé České republiky.